Doku Teknolojinin Farkı?

Neticeler

Servis

Wilo ürünlerinin sorunsuz olarak çalışabilmesi için müşterilerimize işletmeye alma hizmeti sunmaktayız.
İşletmeye alma (commissioning), bir Wilo ürününün veya ürün grubunun, bağlı bulunduğu mekanik ve elektrik tesisatı sistemi içindeki işlevine (çalışmasına) başlamadan önce, firmamız tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun personeli tarafından gerekli kontrollerinin yapılarak çevre ve çalışma koşullarının uygunluğunun saptanması, her türlü ayarların yapılarak ilk çalıştırılmasının sağlanması, işlevini düzgün bir şekilde yerine getirdiğinin görülmesi ve bunun işletmeye alma ve devir teslim formunun doldurularak ve müşteriyle karşılıklı olarak imzalanarak saptanması prosedürüdür. Müşteriyle özel anlaşma yapılmamış durumlarda, işletmeye alma hizmeti müşteri için ücretsizdir. İşletmeye alma hizmeti ve ürünlerin müşteriye devir teslimi, ilgili formun doldurulması ve müşteriyle beraber karşılıklı imzalanmasıyla tamamlanmış olmaktadır. İşletmeye alma formunun aslı, hizmeti veren kuruluşumuzda, bir kopyası da müşterimizde kalmalıdır. İşletmeye alma prosedürü tamamlanmış ürünlere o günden sonra verilecek her türlü hizmet "Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği"mize uygun olarak gerçekleştirilmektedir. İşletmeye alma işlemi yukarıda belirtilen şekilde yapılmamış ürünlere, firmamızın garanti ve satış sonrası hizmet verme zorunluluğu yoktur. Kardeş kuruluşlarımız veya bayilerimiz, satışı ister kendileri direkt yapmış olsunlar, isterse bir başka satıcı firma üzerinden dolaylı olarak yapmış olsunlar, işletmeye alma hizmetinin yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli organizasyonu sağlamak zorundadırlar. İşletmeye alma hizmetini veren kuruluşumuz, hizmet verdiği müşterisinin her türlü "Garanti ve Satış Sonrası Hizmetlerinden" sorumlu ve yetkili duruma gelir. Dolayısıyla müşterisine kendisine en kolay ulaşabileceği şekilde açık adresini, telefon, faks ve cep numaralarını içeren kartvizitini vermelidir. Mümkünse işletmeye aldığı ürünlerin bulunduğu mekana nemden ve çevre şartlarından en az etkilenen özellikte hazırlanmış bir adres etiketini yapıştırmalıdır.

İşletmeye alma prosedürü doğru olarak tamamlanmış ürünlerimize garanti süresince ve sonrasında her türlü satış sonrası hizmeti verilmektedir.
İşletmeye alma hizmetini gerçekleştirmiş olan kuruluşumuz, hizmet verdiği müşterisinin "Garanti ve Satış Sonrası Hizmetlerinden" sorumlu ve yetkili duruma gelmektedir. Dolayısıyla müşterilerimizin herhangi bir hizmet gereksinimi olduğunda, önce ürününü işletmeye almış olan kuruluşumuza başvurması gerekir. Ancak alınan hizmetle ilgili bir gecikme, tatminsizlik vb. bir durum olursa, müşterilerimiz merkez firmamızın servis grubuna da direkt başvurabilirler. Verilen servis hizmetinin ücreti şu kriterlere göre belirlenmektedir: 1. Şehir içinde verilen "Genel Bakım Hizmeti" için sadece "Servis Çağrı Ücreti" alınır.
Şehir dışına verilen "Genel Bakım Hizmeti" için ayrca "Yol Ücreti" alınır.
Konaklama gereken durumlarda ek olarak "Konaklama ve Harcırah Ücreti" alınır. 2. Yerinde verilen parça değiştirme ve onarım hizmetleri için yukarıda açıklanan ücretlere, kullanılan sarf malzemeleri ve yedek parçaların fiyatları eklenir. 3. Servis merkezimize götürülerek veya gönderilerek yaptırılan onarım hizmetlerinde oluşan navlun-transport giderleri müşterimiz tarafından karşılanır. Müşterilerimiz, servis hizmetlerimizle ilgili güncel ücret tarifesini merkez firmamızdan veya servis kuruluşlarımızdan öğrenebilirler, teklif isteminde bulunabilirler. Birçok ürünümüzün kullanıldığı kapsamlı uygulamalarda, müşterilerimizle yaptığımız "Periyodik Servis Hizmeti Sözleşmesi" çok olumlu olmakta ve bu hizmet, müşterilerimize işletim emniyetinin sağlanmasının yanı sıra, önemli boyutlarda işletim ekonomisi de getirmektedir.

   
Bu hizmet, daha ziyade birden fazla ürünün bir arada kullanıldığı, proje bazlı, geniş kapsamlı uygulamalarda müşterilerimiz tarafından istenmektedir.

Satışı yapılan ürünlerimizin uygulama alanında nasıl yerleştirileceği, diğer tesisat ekipmanlarıyla nasıl ilişkilendirileceği, kullanılacak boru, armatür, bağlantı elemanı, elektrik kabloları vb. ekipmanın seçimi gibi konularda danışmanlık yapmak ve hatta bu ürünlerin tesisat montajı yapılırken başında durarak bir nevi kontrolörlük yapmak süpervizörlük hizmetinin kapsamını oluşturmaktadır. Süpervizörlük hizmeti isteğe bağlıdır ve ücrete tabidir. Süpervizörlük hizmeti almak isteyen müşterilerimiz merkezimize veya ilgili kardeş kuruluşumuza başvurarak hizmetin kapsamını, zamanını, yerini ve bedelini belirlemelidirler.

   
Yedek parçalara ne zaman ihtiyaç duyulacağı belli olmaz. Bundan dolayı Wilo sık kullanılan bütün yedek parçaları deposuna sizin için hazır tutar.Bu şekilde arızalardan dolayı oluşan kayıp zamanları en aza indirip işinizdeki verimliliği arttırıyoruz.
   

Kalite Politikamız


Bu yolda asıl olan çalışanlarımızın birbirleriyle koordineli çalışıp sizlere bir ekip halinde hizmet vermesidir.

Servisteki Farkımız


Teknolojik servis hizmetlerimizin daha farklı çalışmalar yapmasıyla farkımızı yaratmaktayız...

Kalite Garantisi


Çalışma prensipleriyle sizlere kaliteyi sunmak için kalifiye elemanlarla hizmet sunmaktadır.

Tecrübeyi Sunuyoruz


Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet sunmak için durmadan yolumuza devam etmekteyiz.